همکاری فروش در جومه

در گذشته هر کالا از زمانیکه  فرآیند تولید خود را به اتمام میرساند مسیر طولانی ای را باید طی میکرد تا نهایتا به دست مصرف کننده نهایی میرسید.

این مسیر طولانی در مرحله اول شامل توافق اولیه میان تولیدکننده و بنکدار بود تا بنکدار کالای تولید شده را در شهرهای مختلف توزیع کند.سپس کالای موردنظر در هر شهری در میان فروشگاهها توزیع میشد و سپس به دست خریدار نهایی میرسید.این روند یعنی کالای تولید شده می بایست واسطه های زیادی را پشت سر میگذاشت تا به دست مصرف کننده برسد و بازار خود را پیدا کند.

هر کدام ازین واسطه ها یعنی افزایش بی دلیل قیمت نهایی کالا در فروشگاه.

ما در جومه با حذف واسطه ها چندین هدف اصلی را برآورد کرده ایم:

۱-حمایت از تولیدکننده:تولیدکننده قیمت کالای تولیدی خود را به نرخ واقعی دریافت می کند و این یعنی انگیزه برای تولید کننده.

۲-حمایت از مصرف کننده:هزینه پرداختی مصرف کننده برای خرید کالا با حذف واسطه ها به میزان چشمگیری کاهش می یابد.

۳-بازار فروش بدون محدودیت:در جومه،امکان عرضه کالا در همه نقاط کشور و بدون تعطیلی وجود دارد.در هر زمان و از هر شهری به راحتی امکان فروش کالا فراهم است.